Довідка тел. 73-73

|

Довідник

| |

|

Увійти

Інформаційно-обчислювальний центр

Національний авіаційний університет

ЄДИНА ДЕРЖАВНА ЕЛЕКТРОННА БАЗА з питань ОСВІТИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
суб’єкту персональних даних, який надав згоду на обробку його даних у Єдиній державній електронній базі з питань освіти

Головний адміністратор, офіс 1-332, тел. 406-79-97 406-73-73 - заменить на "Головний адміністратор, офіс 1-332, тел. 406-61-40 406-73-73"

Керуючись частиною 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами) повідомляємо Вас, що персональні дані, згоду на обробку яких надано Вами у додатку до Заяви про організацію доступу до ЄДЕБО, включені до бази персональних даних «Єдина державна електронна база з питань освіти» (далі – БПД «ЄДЕБО»), що зареєстрована в Державному реєстрі баз персональних даних (www.rbpd.informjust.ua) за реєстраційним № 6557.

Персональні дані у БПД «ЄДЕБО» обробляються у вигляді картотек (справа, інші документи на паперових носіях, що містять персональні дані) та в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдина державна електронна база з питань освіти» (далі – ІТС «ЄДЕБО»).

Відповідно до пункту 4 Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 752 (далі – Положення), володільцем персональних даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (контактні дані розміщено на сайті: www.mon.gov.ua), а розпорядником – Державне підприємство «Інфоресурс» (контактні дані розміщено на сайті: www.inforesurs.gov.ua).

Адреса місцезнаходження БПД «ЄДЕБО»: 03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 3, будівля № 220.