Мультисервісна телекомунікаційна мережа (телефонія, інтернет)

Українська

                                            

                                       

                       Інтернет                           Телебачення                          Телефонія