Міжнародний рейтинг університетів «Вебометрикс» (Webometrics) 2013

Українська

Рейтинг проводиться двічі на рік - у січні та у липні.
Місце вузу в рейтингу оцінюється якістю вузівського веб-сайту, що відбиває освітні та наукові досягнення вузу.
Рейтинг університетських веб-сайтів «Вебометрикс» (Webometrics) проводиться дослідницькою групою з Іспанії "Laboratorio de Internet" (іспанський сайт http://internetlab.cindoc.csic.es/), що займається вивченням освітньої та наукової діяльності в мережі Інтернет.
Офіційний міжнародний сайт проекту «Webometrics Ranking of World Universities» http://www.webometrics.info.
Списки учасників рейтингу формуються на підставі інформації, представленої на сайтах міністерств освіти, а також на порталах, що містять посилання на веб-сайти вузів. Предметом аналізу є домен університету, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.
Автори проекту «Вебометрикс» підкреслюють, що наявність у вузу власного сайту дозволяє спростити процес публікації наукових робіт викладачами і дослідниками в порівнянні з друкованими роботами і дає тим самим уявлення про напрямки їх професійної діяльності. Загальновідомо, що онлайнові публікації значно дешевше публікацій на паперових носіях і мають більш широку потенційну аудиторію. Це підвищує доступ до розробок вузу для наукових, комерційних, політичних і культурних організацій як усередині країни, так і за кордоном. Очевидно, що в найближчому майбутньому інформація в Інтернеті про наукові дослідження буде таким же важливим показником для оцінки наукової діяльності ВНЗ, як бібліографічні дані та інформація про публікації в наукових журналах.
Методологічні основи рейтингу «Вебометрикс» 2013.
В основі рейтингу лежать чотири критерії, що враховують веб-дані основного домену вузу (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідний його значущості):
1. Цитованість / видимість (Visibility) 50% - корінь квадратній з число унікальних гіпертекстових посилань на сайт і доменів. Дає уявлення про значущість і якості опублікованих на сайті матеріалів (вага - 50%). Число зовнішніх посилань на сайт, показує, наскільки університет цікавий людям зі сторони, є оцінкою помітності сайту, а, отже, і авторитетності цитованих з нього матеріалів.
2. Активність (Activity (50%)
- ПРИСУТНІСТЬ (PRESENCE 1/3). Загальна кількість веб-сторінок, розміщених в основному домені (включаючи всі піддомени й директорії) університету як проіндексовані найбільших комерційних пошукових систем (Google)
- ВІДКРИТІСТЬ (OPENNESS 1/3). Враховує загальну кількість файлів (PDF, DOC, DOCX, PPT), опублікованих у спеціалізованих джерелах відповідно до академічної пошукової системи Google Scholar.
- ВИСОКА ЯКІСТЬ (EXCELLENCE 1/3) Враховується якість продукції, що випускається науково-дослідних установ, постачальників даних SCImago групи.
Нижче наведений укрупнений перелік основних заходів необхідних для покращення позицій Університету в системі Вебометрикс.
1. Систематизація роботи структурних підрозділів НАУ в напрямку інформаційної відкритості.
2. Створення на постійній основі РОБОЧОЇ ГРУПИ Вебометрикс НАУ для координації роботи підрозділів НАУ. Планований склад - НДЧ, БІБЛІОТЕКА, СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ.
3. Матеріально-технічне забезпечення роботи проекту Вебометрикс НАУ.
4. Поліпшення якості наукової продукції НАУ (SCOPUS, індекси цитування і т.д.)
5. Комплекс першочергових адміністративних заходів:
- Переклад всіх інформаційних ресурсів структурних підрозділів НАУ в корпоративний домен NAU.EDU.UA
- Надання всім студентам і співробітникам НАУ можливості створення інформаційних ресурсів в домені NAU.EDU.UA
- Створення внутрішнього рейтингу інформаційних ресурсів НАУ з використанням основних критеріїв Вебометрикс.
- Забезпечення всіх співробітників і студентів НАУ поштову скриньку в домені NAU.EDU.UA
- Іформаціонних наповнення електронного репозитарію НАУ (http://er.nau.edu.ua)
- Іформаціонних наповнення системи OPEN CONFERENCE SYSTEMS НАУ (http://conference.nau.edu.ua/)
- Оцифровка інформаційних видань НАУ.
- І т.д.