Інструкція по налаштуванню модема

Українська

Налаштування параметрів модему Для встановлення в системі нового, або зміни налаштувань вже існуючого модему, відкрийте розділ "Модеми" у "Панелі керування" (меню Пуск/Панель керування /Модеми) ("Панели управления" (меню Пуск/Панель управления/Модемы)). Якщо у вашій системі ще не встановлено жодного модему, автоматично запуститься майстер установки нового модему

Якщо в списку модемів присутній ваш модем, перевірте його "Властивості" ("Свойства"). Якщо крім цього в списку показані й інші модеми, насправді відсутні, їх краще "Видалити" ("Удалить"). Якщо вашого модему в списку немає, спробуйте його "Додати" ("Добавить").

Якщо у вас є драйвер для вашого модему, що входить у комплект постачання, або оновлений драйвер з Web-вузла виробника модему, натисніть кнопку "Встановити з диска" ("Установить с диска"). Після цього вкажіть диск і каталог, у якому знаходяться файли драйвера і додержуйтеся інструкцій програми

Виконайте дії, зазначені в цьому вікні. Якщо ви знаєте, який у вас модем, залишіть позначку в пункті "Вибрати тип модему вручну" ("Выбрать тип модема вручную"): це скоротить час встановлення. Натисніть кнопку "Далі" ("Далее").
У противному випадку встановить драйвери, що входять у комплект Wіndows. У списку "Виробники" ("Изготовители") виберіть виробника вашого модему, а в списку "Моделі" ("Модели") - його модель. Якщо драйверу для вашого модему в списку немає, можна встановити драйвери "стандартного" модему: у списку "Виробники" ("Изготовители") виберіть (стандартні модеми), а в списку "Моделі" ("Модели") - модель з параметрами, які відповідають вашому модему.
Вибравши модель, натисніть кнопку "Далі" ("Далее").

Вкажіть порт, до якого підключений модем (звичайно це один з послідовних портів).

Встановлення модему довершена. Натисніть кнопку "Готове" ("Готово"). Ви потрапите в розділ "Модеми" "Панелі керування " ("Модемы" "Панели управления")

У списку "Порт" повинний бути вказаний той порт, до якого підключений ваш модем.У розділі "Голосність динаміка" ("Громкость динамика") встановить бажану голосність роботи динаміку модему.У списку "Найбільша швидкість" ("Наибольшая скорость") виберіть необхідну для вашого модему швидкість передачі даних між комп'ютером і модемом (конкретне значення повинне бути вказано в посібнику з експлуатації вашого модему; звичайно це значення в 4 рази перевищує швидкість передачі даних модемом).Можливість "Підключення тільки на даній швидкості" ("Подключение только на данной скорости") використовувати не потрібно.Переходьте на вкладку "Підключення" ("Подключение").

Значення в розділі "Параметри підключення" ("Параметры подключения") установите такими ж, як на малюнку. У розділі "Параметри виклику" ("Параметры вызова") включить ті можливості, що вам потрібні, і встановить для них бажані числові значення.