Інститут

 • Проектування, планування та реалізація планів розвитку технологічної та мережевої інфраструктури університету.

 • Моніторинг, опробування та впровадження сучасних інформаційних технологій в інформаційно-комп'ютерну мережу (ІКМ) університету.

 • Розробка та впровадження спеціалізованого, прикладного мережевого програмного забезпечення та корпоративної автоматизованої інформаційної системи діяльності університету (КАІСДУ).

 • Взаємодія ІКМ функціональних підрозділів та ІКМ університету, ІКМ університету та глобальної інформаційної мережі Internet.

 • Забезпечення та підтримка беззупинної роботи ІКМ університету.

 • Розвиток та впровадження в роботу ІКМ сучасних інтегральних технологій (Radio Ehternet, супутникові та проводні канали зв'язку).

 • Створення та супроводження спеціалізованого інформаційно-пошукового серверу WWW. який працює в локальній мережі університету, з виходом на глобальні інформаційні мережі; координація функціонування інших WEB серверів мережі університету.

 • Розробка пропозицій щодо впровадження сучасних технологій інформаційного забезпечення, телекомунікацій.

 • Придбання та супроводження ліцензійних програмних продуктів для роботи ІКМ.

 • Дослідження стану та перспектив розвитку сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.

 • Розробка рекомендацій щодо використання програмно-апаратного забезпечення на основі попереднього тестування.

 • Координація діяльності користувачів інформаційно-пошукової мережі університету, розробка нормативних документів.

 • Розвиток та впровадження інноваційних проектів та платних послуг щодо інформаційно-комп'ютерної мережі.

Українська