Науково-дослідний відділ інноваційних телекомунікаційних технологій

Мета:
1.2. НДВ ІТТ створений з метою надання та адміністрування телекомунікаційних послуг та впровадження інноваційних телекомунікаційних технологій.

Основними завданнями НДВ ІТТ є:
2.1. Постійний аналіз роботи мультисервісної телекомунікаційної мережі (далі МТМ), виявлення та  усунення  недоліків у роботі,   розробка та впровадження рішень по підвищенню їх ефективності,    надійності та якості роботи, спрощення обслуговування, зменшення витрат на утримання.
2.2. Перспективне планування розвитку інфраструктури МТМ НАУ з врахуванням сучасних науково-технічних розробок та проведення дослідно-конструкторських робіт.
2.3. Проведення технічного обслуговування та регламентних робіт активного обладнання МТМ університету.
2.4. Контроль за технічним використанням обладнання МТМ НАУ, застосування засобів і впливів для нормалізації її роботи.
2.5. Контроль ведення виконання робіт з розвитку МТМ НАУ.
2.6. Проведення планово-попереджувальних та регламентних заходів по забезпеченню  робочого стану обладнання.
2.7. Ведення технічної та облікової документації.
2.8. Розвиток та впровадження інноваційних проектів та платних послуг напрямку.
2.9. Впровадження інноваційних телекомунікаційних технологій в життєдіяльність університету.
2.10. Проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  співробітників НДВ ІТТ.
2.11. Проведення наукових досліджень і розробок по окремим розділам (етапам, завданням) наукових тематик НДІ ІТТ та НДЧ НАУ.

Основними функціями відділу, що спрямовані на реалізацію основних завдань та які формуються з потреб забезпечення постійного функціонування МТМ, як основного комплексу апаратно-програмних засобів  та каналів обміну інформацією для автоматизації циклів основної, управлінської та допоміжної діяльності в університеті, є:
3.1. Постійний моніторинг стану МТМ та аналіз її працездатності.
3.2. Забезпечення та підтримка безперебійної роботи МТМ університету.
3.3. Перспективне та поточне проектування розвитку МТМ, проведення дослідно-конструкторських робіт,   планування та  реалізація рішень Ректорату та  Вченої ради Університету щодо розвитку технологічної та мережевої інфраструктури університету.
3.4. Участь у розробці планів, методичних програм та досліджень практичних рекомендацій по використанню їх результатів.
3.5. Здійснення складних експериментів та досліджень для впровадження нових технологій та спеціалізованого програмного забезпечення в співробітництві з іншими відділами НДІ ІТТ.
3.6. Розробка пропозицій щодо впровадження сучасних інноваційних технологій інформаційного забезпечення для роботи університету та телекомунікацій.
3.7. Супроводження програмних продуктів для роботи МТМ.
3.8. Впровадження інноваційних проектів та платних послуг від діяльності МТМ  НАУ.
 

Українська