Науково-дослідний відділ моделювання інформаційних систем

Мета:
1.2. НДВ МІС створений з метою проектування, виготовлення та експлуатації авіаційних та диспетчерських тренажерів (далі АтаДТ).

Основними завданнями НДВ МІС є:
2.1. Постійний аналіз роботи систем тренажерної підготовки, їх обслуговування, виявлення та  усунення  недоліків у роботі,   розробка та впровадження рішень по підвищенню їх ефективності, надійності та якості роботи, спрощення обслуговування, зменшення витрат на утримання.
2.2. Перспективне планування розвитку інфраструктури АтаДТ НАУ з врахуванням сучасних науково-технічних розробок, проведення дослідно-конструкторських робіт.
2.3. Проведення технічного обслуговування та регламентних робіт  обладнання АтаДТ університету.
2.4. Контроль за технічним використанням обладнання АтаДТ НАУ, застосування засобів і впливів для нормалізації її роботи.
2.5. Контроль ведення виконання робіт з розвитку АтаДТ НАУ.
2.6. Удосконалення АтаДТ, розробка технічних умов (технічного завдання) щодо проектування, реконструкції та капітального ремонту АтаДТ.
2.7. Розробка експлуатаційної документації .
2.8. Проведення планово-попереджувальних та регламентних заходів по забезпеченню  робочого стану обладнання.
2.9. Проведення контролю за утриманням тренажерних систем i використанням обладнання  користувачами АтаДТ.
2.10. Ведення технічної та облікової документації.
2.11. Прийом, реєстрація заявок та організація оперативних заходів по  усуненню пошкодження АтаДТ.
2.12. Впровадження заходів по безпечному виконанню робіт та експлуатації обладнання АтаДТ.
2.13. Консультування працівників НАУ, щодо питань, віднесених до своєї компетенції.
2.14. Проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  співробітників НДВ МІС.
2.15. Проведення наукових досліджень і розробок по окремим розділам (етапам, завданням) наукових тематик НДІ ІТТ та НДЧ НАУ.

Основними функціями відділу, що спрямовані на реалізацію основних завдань та які формуються з потреб забезпечення постійного функціонування АтаДТ, як основного комплексу апаратно-програмних засобів підготовки інженерного складу повітряних суден та операторів керування повітряним рухом в університеті, є:
3.1. Постійний моніторинг стану АтаДТ та аналіз її працездатності.
3.2. Забезпечення та підтримка безперебійної роботи АтаДТ університету.
3.3. Перспективне та поточне проектування розвитку АтаДТ, проведення дослідно-конструкторських робіт, планування та реалізація рішень Ректорату та  Вченої ради Університету по розвитку АтаДТ  університету.
3.4. Участь у розробці планів та методичних програм досліджень й розробок, практичних рекомендацій по використанню їх результатів
3.5. Здійснення складних експериментів та досліджень для впровадження нових технологій та спеціалізованого програмного забезпечення в співробітництві з іншими відділами НДІ ІТТ.
3.6. Розробка пропозицій щодо впровадження сучасних технологій інформаційного забезпечення для роботи університету та телекомунікацій.
3.7. Супроводження програмних продуктів для роботи АтаДТ.
3.8. Впровадження інноваційних проектів та платних послуг від діяльності АтаДТ  НАУ.

Українська