Інститут аеропортів

Офіційний сайт інституту аеропортів

Інститут аеропортів був створений у липні 2010 року, проте його витоки беруть початок з Факультету аеропортів (ФАП) у 1968 році.

Інститут аеропортів має у своєму складі сім кафедр:

- Кафедра архітектури, завідувач – д.т.н., професор Дорошенко Юрій Олександрович
- Кафедра прикладної геометрії та комп'ютерної графіки, завідувач – к.т.н.,  доцент Макаренко Микола Григорович зав. кафедрою
- Кафедра основ архітектури та дизайну, завідувач – кандидат архітектури, доцент Трошкіна Олена Анатоліївна
- Кафедра комп'ютерних технологій будівництва, завідувач – д. т. н., професор Лапенко Олександр Іванович
- Кафедра містобудування, завідувач – кандидат архітектури, доцент Чемакіна Октябрина Володимирівна
- Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів, завідувач – д.т.н., професор Бєлятинський Андрій Олександрович
- Кафедра крмп'ютерних технологій та дизайну, завідувач – д.т.н., професор Ковальов Юрій Миколайович

   Директор інституту - Чемакіна Октябрина Володимирівна, завідувач кафедри містобудування кандидат архітектури (1984), доцент (1986). Закінчила Макіївський інженерно-будівельний інститут у 1978 році за спеціальністю “Архітектура ”.

      За  удосконаленими робочими навчальними  програмами студенти  Інституту аеропортів мають змогу виконувати широкий і різноплановий спектр завдань  на спецдисциплінах, щоб максимально виявити свої здібності та  віднайти власний професійний стиль  роботи.

   Крім того, керівництво інституту і  кафедр провадять поетапну  трансформацію навчальних планів у  напрямку зростання обсягів навчальних дисциплін для  вільного вибору студентами; розробляються мультимедійні та практичні комплекси  наочних матеріалів; функціонують  науково-дослідні лабораторії та науково-виробничі центри; викладачі студентів заохочують до постійного фахового зростання шляхом  їх участі у фахових вітчизняних  і закордонних конкурсах та  реальних проектах у архітектурних майстернях.

 

Тел. (044) 406-77-94, 406-68-02, 406-79-76

Email: ptp@nau.edu.ua, chov@nau.edu.ua

Українська