Інститут доуніверситетської підготовки

Офіційний сайт ІДП
  
Інститут доуніверситетської підготовки (ІДП) проводить освітню діяльність, пов’язану з підготовкою до вступу  у ВНЗ та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для учнів 10-11 класів на підготовчих курсах з навчальних дисциплін: українська мова та література, математика, історія України, всесвітня історія, англійська мова, географія, фізика, хімія, біологія, основи журналістики, рисунок та композиція, світова література.

Форми навчання: вечірня, щосуботня, заочна, очно-заочна.

Організовано роботу підготовчих курсів в регіонах України.
Основні напрями діяльності Інституту: якісна підготовка до ЗНО та вступу у ВНЗ, підвищення рівня підготовки абітурієнтів на основі використання кадрового і матеріального потенціалу Університету; вивчення і розроблення проблеми наступності та організації ранньої професійної орієнтації серед слухачів ІДП за участю провідних фахівців НАУ; поглиблене вивчення  навчальних дисциплін та спецкурсів.

Термін навчання: 8-ми місячні підготовчі курси (з 01.10. по 31.05.),
                                   4-х місячні (з 19.01. по 31.05.)

Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Українського центру оцінювання якості освіти та затверджених  кафедрою базових і спеціальних дисциплін ІДП НАУ.
Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується педагогічними та науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр Університету. 
Протягом навчального року пропонуються: екскурсії до Державного музею авіації, навчального ангару, музею Університету, кафедр та лабораторій НАУ, участь у міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ», презентації Університету на базі ЗНЗ.
Слухачам, які закінчили підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки і вступатимуть до Національного авіаційного університету на  природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки у 2015 році, до загального рейтингу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Якщо є бажання отримати якісну підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання і підготуватися до вступу у  вищий навчальний заклад, звертайтеся за адресою:
03680, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кім. 610.
Тел.: (044) 406-74-04, 406-72-09, 406-73-11, 406-74-15, тел./факс: (044) 497-52-84
E-mail: idp@nau.edu.ua    Web-сторінка: www.idp.nau.edu.ua

Навчання   платне

Ліцензія МОН України серія АЕ №270705 від 02.07.2013р.

Українська