Інститут економіки та менеджменту

Офіційний сайт ІЕМ

Інститут економіки та менеджменту був створений у 2003 році, проте його витоки беруть початок ще 1972 року (ІЕФ).

Інститут складається з двох факультетів.

Факультет економіки і підприємництва
До складу факультету входять 5 кафедр:
Кафедра економіки, завідувач - доктор економічних наук, професор Сич Євген Миколайович
Кафедра економічної кібернетики, завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Олешко Тамара Іванівна
Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Загорулько Валентин Миронович
Кафедра міжнародної економіки, завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Ложачевська Олена Михайлівна
Кафедра фінансів, обліку і аудиту, завідувач кафедри - кандидат економічних наук, професор Матвєєв В`ячеслав Васильович
   Очолює факультет доктор економічних наук, професор Ареф'єва Олена Володимирівна

   Факультет менеджменту та логістики
   До складу факультету входять 6 кафедр:
Кафедра менеджменту ЗЕДП, завідувач –
Кафедра логістики, завідувач –
Кафедра організаційних авіаційних перевезень, завідувач –
Кафедра організації авіаційних робіт та послуг, завідувач –
Кафедра вищої математики, завідувач –
Кафедра економічної теорії, завідувач –
   Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Ільєнко Оксана Вікторівна

  Глибокi та рiзноманiтнi знання, практичнi навички забезпечує студентам висококвалiфiкований колектив викладачiв, у складi якого 15 докторiв наук, професорiв та 56 кандидатiв наук, доцентiв.

    Директор інституту -  кандидат економічних наук, професор Матвєєв В`ячеслав Васильович

Українська