Міжнародний Інтернет телеміст


Українська

8 червня 2011 року за технічної підтримки НДІ ІТТ було проведено міжнародний Інтернет телеміст між Національним Авіаційним Університетом та Тихоокеанським Державним Університетом.

Загальна тема: Співробіництво між Росією та Україною (Національний Авіаційний Університет, м.Київ, Тихоокеанський Державний Університет, м. Хабаровськ).

1. Про нові форми співробітництва

    оновлення і продовження Договору про співробітництво;
    спільні освітні програми.

2. Участь в спільних проектах.

3. Про проекти в online-режимі.

    наукові Інтернет-семінари;
    обмін Інтернет-лекціями між ТОДУ і НАУ.

4. Про проведення міжнародної Інтернет-конференції "Відкриті еволюціонуючі системи" (Управління по випередженню. Теорія фракталів і її використання. Проблеми освіти і др.)

    розширення тематики секцій у відповідності з інтересами учасників.

У мості приймали участь:

Зі сторони НАУ, м. Київ:

    Харченко В. П., проректор з наукової роботи НАУ, д.т.н., професор
    Азарсков В. Н., директор Інституту аерокосмпічних систем управління НАУ, д.т.н., професор.
    Павленко П. Н., д.т.н., професор, зам. директора по науково-методичній роботі Інститутуінформаційно- діагностичних систем НАУ.
    Дубко В. А., професор каф. Прикладна математика, д. ф.-м.н., професор
    Клобуков В. В., директор науково-дослідного інституту інтегрованих телекомунікаційних технологій.

Зі сторони ТОДУ, м. Харків:

    Шалабанов С. В., проректор з навчальної роботи, д.т.н, професор
    Єрьомін Є. Л., проректор з наукової роботи, д.т.н., професор
    Подгаєв А. Г., зав. каф. вищої математики д.ф.-м.н., професор
    Карачанская Є. В., доц. каф. Вищої математики к.ф.-м.н., доцент