Онлайн навчання НАУ


Українська

З метою інтеграції освітньо-наукової діяльності Університету у світову академічну систему та запровадження передового досвіду розвинутих країн, в рамках науково-технічного та методичного забезпечення діяльності НАУ, у 2016 році фахівцями Науково-дослідного інституту Інтегрованих телекомунікаційних технологій (НДІ ІТТ) було створено та введено в дію корпоративну інтерактивну апаратно-програмну платформу онлайн навчання НАУ (Online Learning NAU).

На даний час дана платформа онлайн навчання НАУ включає наступні модулі:

Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище НАУ (Moodle NAU акронім від Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Ця  навчальна платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів (студентів) в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Moodle — це безкоштовна, відкрита (Open Source) система управління навчанням.

Систему  масових відкритих онлайн курсів НАУ (МООС, з англ. Massive open online course). Дана система побудована на базі інтернет платформи масових відкритих інтерактивних курсів Open edX, яка заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом в травні 2012 року, та на даний час використовується багатьма провідними освітніми закладами в світі. 

Apache OpenMeetings — сервер для проведення аудіо і відеоконференцій. Сервер підтримує ряд додаткових функцій, таких як обмін повідомленнями, спільне редагування документів, створення запису-протоколу заходу, спільне планування виконання завдань, трансляція виводу запущених застосунків, проведення голосувань і опитувань. Один сервер може обслуговувати довільне число конференцій, що проводяться в окремих віртуальних кімнатах і включають свій набір учасників. Підтримуються як проведення вебінарів з одним доповідачем, так і конференцій з довільним числом одночасно взаємодіючих між собою учасників.

BigBlueButton — програмне забезпечення з відкритими вихідними кодами для веб-конференцій, розроблене в першу чергу для дистанційної освіти.

Пропонуємо Вам розглянути питання впровадження даної платформи в освітьно-науковий процеси структурних підрозділів Університету, що забезпечить значну інтенсифікацію освітнього процесу, формування в Україні та за її межами сталої позитивної репутації та підвищення ролі НАУ на міжнародному рику освітніх послуг.       

За більш детальнішою інформацію звертайтесь до 1 корпусу к 338  т. 406-7-406
Директор НДІ ІТТ  В. Клобуков

З повагою фахівці НДІ ІТТ